Raspored grupnih treninga - Hotel Plaža

 • Hotel Plaža

 • Ponedeljak
 • Utorak
 • Srijeda
 • Četvrtak
 • Petak
 • Subota
 • Nedelja
 • 18:00 do 19:00
 • 18:00 do 19:30
 • 19:00 do 20:00
 • 20:00 do 21:00
 • Lagani kombinovani aerobic i pilates - SAVETA

 • Mix aerobic - MILA

 • Power mix - NATAŠA

 • Joga - Didi

 • Lagani kombinovani aerobic i pilates - SAVETA

 • Mix aerobic - MILA

 • Power mix - NATAŠA

 • Joga - Didi

 • Lagani kombinovani aerobic i pilates - SAVETA

 • Mix aerobic - MILA

 • Power mix - NATAŠA

 • Joga - Didi

Raspored grupnih treninga - Hotel Igalo

 • Hotel Igalo

 • Ponedeljak
 • Utorak
 • Srijeda
 • Četvrtak
 • Petak
 • Subota
 • Nedelja
 • 09:30 do 10:30
 • 17:00 do 17:45
 • 17:00 do 18:00
 • 18:00 do 19:00
 • 19:00 do 20:00
 • 20:00 do 21:00
 • 21:00 do 22:00
 • Cross fit - Radomir

 • Treća dob (Kegelove vježbe) - Mira

 • Kombinovani aerobic - Mira (prva grupa)

 • Kombinovani aerobic - Mira (druga grupa)

 • Tae bo, step aerobic i pilates - Sneža

 • Cross fit - Radomir

 • Cross fit - Radomir

 • Bol u leđima - Saveta

 • Power mix - Nataša

 • Zumba - Liset

 • Kick box - Nikola

 • Cross fit - Radomir

 • Cross fit - Radomir

 • Treća dob (Kegelove vježbe) - Mira

 • Kombinovani aerobic - Mira (prva grupa)

 • Kombinovani aerobic - Mira (druga grupa)

 • Tae bo, step aerobic i pilates - Sneža

 • Cross fit - Radomir

 • Cross fit - Radomir

 • Bol u leđima - Saveta

 • Power mix - Nataša

 • Zumba - Liset

 • Kick box - Nikola

 • Cross fit - Radomir

 • Cross fit - Radomir

 • Treća dob (Kegelove vježbe) - Mira

 • Kombinovani aerobic - Mira (prva grupa)

 • Kombinovani aerobic - Mira (druga grupa)

 • Tae bo, step aerobic i pilates - Sneža

 • Cross fit - Radomir

 • Cross fit - Radomir

 • Bol u leđima - Saveta

 • Power mix - Nataša

 • Zumba - Liset

 • Kick box - Nikola

 • Cross fit - Radomir

 • Kick box - Nikola